ประโยชน์ที่จะได้รับ

ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับ

- สร้างภาพลักษณและมุมมองที่ดีจากผู้ปกครองต่อโรงเรียน ในการพัฒนาและก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา

- สร้างการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบและรู้ถึงระเบียบในการลงเวลาเมื่อเรียนจบและได้ทำงาน

- ทราบสถิติและจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่มารียน, มาเรียนสายหรือขาดเรียนได้ทันที

- ประหยัดเวลาและบุคลากรในการจัดทำสรุปข้อมูลให้กับผู้บริหารหรือผู้ปกครองทราบ

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการติดต่อกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา

- สามารถนำเครื่องบันทึกเวลาไปใช้งานเคลื่อนที่ได้เพื่อให้ทราบสถิติในการทำกิจกรรมของนักเรียนนอกสถานที่ได้ทันที

ประโยชน์ที่ผู้ปกครองจะได้รับ

- รับทราบการเข้าเรียนและเวลาเรียนต่างๆ ของบุตรหลานได้ทันทีเมื่อถึงโรงเรียน และได้รับข้อความ SMS หากขาดเรียน

- ไม่พลาดในข้อมูลข่าวสารหรือประกาศสำคัญต่างๆจากโรงเรียน

- เพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือติดตามบุตรหลานของผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น


ติดต่อเรา

contact 1 03แฟกซ์ 0-2871-9944แผนที่ บริษัท ดี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด @ By Google Mapคุยกับเรา ผ่านระบบ Online ChatLine Official : @SmartSchoolFacebook : www.facebook.com/smartschool.in.th

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติความเป็นมา
 • ผลงานต่างๆของเรา
 • กิจกรรมต่างๆ

สินค้าและบริการ

 • เครื่องบันทึกเวลา
 • โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 • ระบบควบคุมประตู

สินค้าและบริการ

 • ระบบประตูอัตโนมัติ
 • ผลงานต่างๆของเรา
 • กิจกรรมต่างๆ

ข่าวและกิจกรรม

 • ประวัติความเป็นมา
 • ผลงานต่างๆของเรา
 • กิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 • ประวัติความเป็นมา
 • ผลงานต่างๆของเรา
 • กิจกรรมต่างๆ
Powered By MAX SOLUTION
Copyright © 2015 D-Smart Solution Co., Ltd.
บริษัทฯขอสงวนสิทธิรูปภาพและข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้หรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ห้ามทำการคัดลอกหรือนำข้อมูลไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน